Kľúč na určovanie rastlín, vyskytujúcich sa u nás najčastejšie

€4.00

Polívka František zostavil
vydal R. Promberger, Olomouc (1936)
332 strán
Horší stav, knižný blok uvoľnený od väzby