Lukáč Emil Boleslav - Križovatky

€15.00

Druhé vydanie zbierky Emila B. Lukáča (1900-1979 - slovenský básnik, prekladateľ, evanjelický kňaz a učiteľ; výrazný predstaviteľ básnického neosymbolizmu), vydanej ako 22. zv. Edície mladých slovenských autorov. Autorom obálky, vytlačenej na japonskom papieri domácej výroby, je A. V. Hrska. 


L. Mazáč, Praha 1935
57 strán
3muha atramentu na obale, obal odlepený, drží na nitke, voľné bloky listov, na titulnom liste podpis ex-majiteľa, dve básne s ceruzkovými značeniami