Atlas Slovenskej socialistickej republiky

€50.00

Predseda redakčnej rady Prof. RNDr. Emil Mazúr, DrSc 
SAV a Slovenský úrad geodézie a kartografie, 1980
296 + 20 strán + samostatné prílohy

Rozmery atlasu: 50x46 cm
Hmotnosť 5,9kg


najväčší a najobsiahlejší atlas o Slovensku doteraz vydaný
stav knihy: dobrý
Obsahuje vývoj mapového zobrazenia Slovenska:
• Lazarova mapa Uhorska z r. 1528
• Laziova mapa Uhorska z r. 1556
• Müllerova mapa Uhorska z r. 1709
• Lipského mapa Uhorska z r. 1806
• Rukopisná mapa I. vojenského mapovania z r. 1782
• Rukopisná mapa II. vojenského mapovania z r. 1858
• Rukopisná mapa III. vojenského mapovania z r. 1882
• Mapa Československa 1:20 000 (5-centrimetrová)
• Topografická mapa 1:10 000
• Topografická mapa 1:25 000
• Katastrálna mapa z r. 1832
• Štátna mapa 1:5 000 – odvodená z r. 1955
• Základná mapa ČSSR 1:10 000 z r. 1972
• Základná mapa ČSSR 1:25 000 z r. 1973
• Základná mapa ČSSR 1:50 000 z r. (1970-1971)
• Prvé vojenské mapovanie
• Druhé vojenské mapovanie
• Tretie vojenské mapovanie
• Katastrálna mapa 1:1 000 z r. 1947
• Vývoj katastrálného mapovania 1:1 000 000Veľmi dobrý stav, väzba má na zadnej strane výstupky a odreniny