Bubán Ján Dr. - Najhlbší koreň vlastnenia

€40.00

Vo svojej dizertácii a potom v monografii Najhlbší koreň vlastnenia (1942), prvých prácach svojho druhu na Slovensku vôbec, riešil Bubán sociálne a morálne záväzky vlastníctva a opierajúc sa o katolícku sociálnu náuku rozvíjal tézu, že sociálna spravodlivosť a kresťanská láska vyžadujú aktívnu úlohu štátu i ďalších spoločenstiev pri sociálnej regulácii vlastnenia. Štát v jeho koncepcii teda nemal byť iba „nočným strážnikom“ dozerajúcim na ochranu súkromného vlastníctva, ako ho ponímalo liberálne myslenie, ale aktívnym nástrojom, zabezpečujúcim spoločné dobro.

V roku 1950 boli autorovi Jánovi Bubánovi odňaté akademické tituly a bol internovaný v koncentračnom tábore pre „reakčných kňazov“ v Mučeníkoch (Močenok).

Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1942
179 strán
Strany čisté, ešte nerozrezané, obal špinavý - fľakatý