Eva Mišáková-Abelová : Chuť zrelého jablka

€35.00

Viliam Plevza, Marián Kvasnička, Danica Lovišková, Eva Mišáková Abelová

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, 2006
128 strán
Výborný stav