Griese, Svoboda - Mumiální hermetické léčení + 2 diela

€35.00

1. Griese, Svoboda - Mumiální hermetické léčení, členský tisk, 1949
51 strán

2. Herbář aneb Lidové léčebné prostředky Klotyldy Hopeové - díl III.
dodatky k II. dílu
Zmatlík a Palička, Praha 1925

3. Způsob mého léčení Díl I. [léčení postem]
Zmatlík a Palička, Praha 1925 
64 strán

3 diela v jednom, inventárne číslo ex-majiteľa v pravom hornom rohu na úvodných stranách, na chrbáte zlatená razba názvu "Griese : Mumiální hermetické léčení"