Slovenský národný socializmus : výklad základných zásad

€70.00

vydalo Hlavné veliteľstvo Hlinkovej Gardy v Bratislave 1942
redigoval Stanislav Mečiar
120 strán
Dobrý stav, fľak na obale aj niektorých stranách, Podpis ex-majiteľa Jána Hanušina